Praktijkvoorbeeld

WW EN PREPENSIOEN


Bij het Steunpunt ………kan iedereen gratis terecht met vragen over de sociale zekerheid, voorzieningen, werk en re-integratie. Vrijwilligers staan mensen met raad en daad terzijde. Zij behartigen hun belangen en helpen duidelijkheid te scheppen en problemen aan te pakken. Zoals gebeurde in de onderstaande situatie.

Wout komt bij het spreekuur met het volgende probleem: Hij is 62 jaar en zit sinds juli vorig jaar in de WW. Wout heeft bericht gekregen dat hij met prepensioen moet. Dat overvalt hem, want zijn WW periode is nog lang niet afgelopen. Navraag bij het pensioenfonds door de spreekuurhouder leert dat Wout hier een half jaar geleden zelf om gevraagd heeft op advies van een kennis. De spreekuurhouder stelt voor om een jurist te raadplegen, maar Wout wil liever geen drukte, temeer omdat hij voor zijn prepensioen een keuze krijgt uit meerdere opties. Bij een laag prepensioen en een aanvulling vanuit de WW zou hij goed rond kunnen komen en nog een redelijk pensioen overhouden voor na zijn 65e (en enkele maanden). Wout weet dat het prepensioen met de WW-uitkering verrekend zal worden.
De week er op komt hij, nogal ontdaan, opnieuw op het spreekuur: hij blijkt er stevig op achteruit te gaan. Wout heeft nu een WW-uitkering van 1700 euro en van z’n prepensioen krijgt hij 700 euro. Hij heeft dit gemeld bij het UWV maar deze heeft laten weten dat Wout nog maar 650 euro aan uitkering zal krijgen. In totaal zou hij dus 1350 euro ontvangen en dat scheelt 350 euro ten opzichte van de bestaande WW-uitkering.. De spreekuurhouder klimt opnieuw in de telefoon en krijgt een mevrouw van het UWV aan de lijn. Volgens haar klopt het allemaal wel, maar na stevig aandringen wil ze er nog wel eens naar kijken.
De week daarop komt Wout weer langs. Het UWV heeft gemeld dat hij toch meer uitkering krijgt.. De spreekuurhouder kijkt de berekening na en constateert dat het nog steeds niet klopt. Wout zou nu een bedrag van het UWV van 950 euro krijgen, samen met z’n prepensioen zit hij dus nog steeds 50 euro lager dan hij had.
Opnieuw zoekt de spreekuurhouder contact met het UWV. De mevrouw van het vorig gesprek is niet bereikbaar maar hij wordt even later teruggebeld door een andere medewerkster. Zij vertelt dat het systeem het zo heeft uitgerekend en dat Wout hier maar tevreden mee moet zijn. Dat zijn Wout en de spreekuurhouder uiteraard niet en de medewerkster wordt verzocht om samen de bedragen nog even na te lopen. Kan niet, is de reactie, want haar mentor heeft het zo uitgerekend en die is niet bereikbaar. De medewerkster haalt er wetteksten bij en vertelt dat een discussie met haar niet valt te winnen. De spreekuurhouder geeft aan dat hij geen discussie hoeft te winnen maar alleen het recht van zijn cliënt zoekt. Het gesprek wordt op een minder vriendelijke manier beëindigd. De spreekuurhouder geeft Wout het advies om, zodra de brief van het UWV met de schriftelijke bevestiging van de bedragen binnen is, langs te komen om dan samen een bezwaarschrift op te stellen.
Maar…..als Wout weer langs komt heeft hij een brief waarin staat dat zijn WW uitkering 1000 euro gaat bedragen. Het UWV heeft blijkbaar alsnog het licht gezien. In totaal komt Wout toch op 1700 euro. De aanhouder wint!

FSU, 2015