Ondersteunen.

Het ondersteunen van inwoners, van de Gemeente Smallingerland, bij het invullen van formulieren voor het aanvragen van inkomensverhogende en/of eenmalige uitkeringen, als ook het invullen van belastingformulieren en aanvragen van huur- en zorgtoeslag.
Ondersteunen bij het aanvragen van kwijtschelding van Gemeentelijke Belasting. Begeleiding naar o.a. genoemde instanties behoort ook tot de mogelijkheden.

SUS is een ANBI erkende instelling
Klik hier voor jaarverslag 2014

 

ALGEMENE GEGEVENS

 • info@sussmallingerland.nl
  www.sussmallingerland.nl
  • 0512-525156 (u wordt teruggebeld).

   

  Naam ANBI:
  Ook bekend als:
  Fiscaalnr.:K.v.K.:
  Bank IBANrek:
  Adres:
  Postcode:
  Plaats:
  Steunpunt Uitkeringsgerechtigden gehandicapten en minima Smallingerland
  SUS Smallingerland
  8162.10.913 / 01090591
  NL12RABO0305111884
  Vogelweide 5
  9201 TE
  Drachten

  VERANTWOORDING
  Onze bestuurssamenstelling

  Tina Beukema, voorzitter (a.i.)
  Ale Binnema, penningmeester
  Geertruida Nieuwland, Harald, secretaris

  Ons beleidsplan
  De vereniging zal haar doel verwezenlijken door het zelfstandig opzetten van projecten en het steunen van instellingen die een soortgelijk doel nastreven.

  Er wordt niet actief aan fondswerving gedaan.

  Ons beloningsbeleid
  De leden van het bestuur en vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.