Ondersteunen.

Wij ondersteunen inwoners van de Gemeente Smallingerland bij het invullen van formulieren voor het aanvragen van inkomensverhogende en/of eenmalige uitkeringen, alsook het invullen van belastingformulieren en aanvragen van huur- en zorgtoeslag.
Ook bieden we ondersteuning bij het aanvragen van kwijtschelding van Gemeentelijke Belasting. Begeleiding naar o.a. genoemde instanties behoort ook tot de mogelijkheden.

SUS is een ANBI erkende instelling
Klik hier voor jaarverslag 2014

 

ALGEMENE GEGEVENS

 • info@sussmallingerland.nl
  www.sussmallingerland.nl
  • 0512-525156 (u wordt teruggebeld).

   

  VERANTWOORDING
  Onze bestuurssamenstelling

  Tina Beukema, voorzitter (a.i.)
  Ale Binnema, penningmeester
  Geertruida Poelstra, secretaris

  Ons beleidsplan
  De vereniging zal haar doel verwezenlijken door het zelfstandig opzetten van projecten en het steunen van instellingen die een soortgelijk doel nastreven.

  Er wordt niet actief aan fondswerving gedaan.

  Ons beloningsbeleid
  De leden van het bestuur en vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.