Het SUS helpt !

Het SUS heeft inloopspreekuren:
Op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen in @Holdert van 10.00 tot 11.30 uur.

U kunt voor dringende zaken contact opnemen door een e-mail te sturen (info@sussmallingerland.nl), of door de voicemail in te spreken van 06-39714160. U wordt dan teruggebeld.

In verband met de verbouwing van @Holdert van 1 juli tot eind december, verhuist het SUS tijdelijk naar de locatie van Talent. Deze zit schuin tegenover de ingang van @Holdert.
Het spreekuur gaat tijdelijk naar de woensdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur.

Het SUS is gesloten in verband met de zomervakantie van 1 tot en met 21 augustus 2022.

  • Het SUS heeft gratis inloopspreekuren  
  • voor iedereen met vragen over de sociale zekerheid, voorzieningen, werk en re-integratie.  
  • U kunt zonder afspraak binnenlopen. of telefonisch en via e-mail contact opnemen .
  • Vrijwilligers staan mensen met raad en daad terzijde.
  • Zij behartigen uw belangen en helpen duidelijkheid te scheppen en problemen aan te pakken. 
  • Zij bieden hulp bij aanvragen/invullen van b.v. WAO, WIA, WW, TW, WWB, AOW, Re-integratie en belastingzaken.
Het SUS is een vereniging met als leden:

– CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond)
– SOS (Samenwerkende Ouderenbonden)
– ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie)
– Werkgroep “De Arme Kant van Drachten”
– FNV-lokaal (Federatie Nederlandse Vakbeweging)
– Cliëntenraad Smallingerland     www.clientenraadsmallingerland.nl
– Vluchtelingenwerk

Samenwerking met o.a.:
– Humanitas
– Leger des Heils
– ROC Drachten