Het SUS helpt !

Het SUS heeft inloopspreekuren:
Op maandag-, woensdag- en donderdagmorgen van 19.00 uur tot 11.30 uur in @Holdert.
En op dinsdagmiddag in de Kouwe, Vogelweide 5. Van 13.30 uur tot 15.00 uur.

U kunt voor dringende zaken contact opnemen door een e-mail te sturen (info@sussmallingerland.nl), of door de voicemail in te spreken van 06-39714160. U wordt dan teruggebeld.

In verband met de 3e coronagolf is het S.U.S. voorlopig open in @Holdert op woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur. Alleen op afspraak.
De locatie De Kouwe blijft gesloten. 

Voor dringende gevallen kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken op de voicemail van 06-39714160, of een e-mail sturen naar info@sussmallingerland.nl
U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

In beide gebouwen zijn mondkapjes verplicht.

  • Het SUS heeft gratis inloopspreekuren  
  • voor iedereen met vragen over de sociale zekerheid, voorzieningen, werk en re-integratie.  
  • U kunt zonder afspraak binnenlopen. of telefonisch en via e-mail contact opnemen .
  • Vrijwilligers staan mensen met raad en daad terzijde.
  • Zij behartigen uw belangen en helpen duidelijkheid te scheppen en problemen aan te pakken. 
  • Zij bieden hulp bij aanvragen/invullen van b.v. WAO, WIA, WW, TW, WWB, AOW, Re-integratie en belastingzaken.
Het SUS is een vereniging met als leden:

– CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond)
– SOS (Samenwerkende Ouderenbonden)
– ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie)
– Werkgroep “De Arme Kant van Drachten”
– FNV-lokaal (Federatie Nederlandse Vakbeweging)
– Cliëntenraad Smallingerland     www.clientenraadsmallingerland.nl
– Vluchtelingenwerk

Samenwerking met o.a.:
– Humanitas
– Leger des Heils
– ROC Drachten