SUS SMALLINGERLAND

 

Doelstelling
Het ondersteunen van inwoners, van de Gemeente Smallingerland, bij het invullen van formulieren voor het aanvragen van inkomensverhogende en/of eenmalige uitkeringen, als ook het invullen van belastingformulieren en aanvragen van huur- en zorgtoeslag.
Ondersteunen bij het aanvragen van kwijtschelding van Gemeentelijke Belasting. Begeleiding naar o.a. genoemde instanties behoort ook tot de mogelijkheden.

ALGEMENE GEGEVENS
Naam ANBI:

Ook bekend als:
Fiscaalnr.:
K.v.K.:
E-mail:
WWW:
Bank IBANrek:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:  


Steunpunt Uitkeringsgerechtigden gehandicapten
en minima Smallingerland
SUS Smallingerland
8162.10.913
01090591
info@sussmallingerland.nl
sussmallingerland.nl
NL12RABO0305111884
Vogelweide 5
9201 TE
Drachten
0512-525156


VERANTWOORDING
Onze bestuurssamenstelling

Heyden, Leon, voorzitter
Wieland, Yke, penningmeester
Luis, Harald, secretaris

Ons beleidsplan
De vereniging zal haar doel verwezenlijken door het zelfstandig opzetten van projecten en het steunen van instellingen die een soortgelijk doel nastreven.

Er wordt niet actief aan fondswerving gedaan.

Ons beloningsbeleid
De leden van het bestuur en vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.