Het SUS


Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima Smalingerland (SUS) is er voor iedereen die hulp zoekt bij het aanvragen/invullen van b.v. WAO, WIA, WW, TW, WWB, AOW, Re-integratie en belastingzaken.

Spreekuur


Spreekuurhouders van het SUS geven informatie en advies op het gebied van: Sociale Zekerheid en Re-integratie. Zij bieden ondersteuning bij het o.a: invullen van formulieren, (huur- en zorgtoeslag, belasting en kwijtschelding) Aanvragen van een uitkering of voorziening, Voorbereiden van gesprekken met het UWV of de Gemeente, Begeleiden naar instanties, indienen van een bezwaarschrift tegen een beslissing, waar u het niet mee eens bent.

Spreekuurhouders


Onze vrijwilligers zijn deskundig opgeleid waardoor zij u gericht advies kunnen geven. De hulp van het spreekuur is kosteloos. Bij begeleiding naar een instantie kunen wij u echter om een bijdrage in de gemaakte reiskosten vragen.

Het SUS is een vereniging met als leden:


- CNV (Christelijk Nationaal Vakverbond)
- CliŽntenraad Smallingerland
- SOS (Samenwerkende Ouderenbonden)
- ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie)
- Werkgroep 'De Arme Kant van Drachten'
- Vluchtelingenwerk
- FNV-lokaal (Federatie Nederlandse Vakbeweging)

Samenwerking


- FSU (Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden)
Tel.: 058-213 99 92 / www.fsufriesland.nl
- CliŽntenraad Smallingerland www.clientenraadsmallingerland.nl
- Humanitas
- Leger des Heils
- ROC Drachten
- Arme Kant van Drachten
- Vluchtelingenwerk